Samarbeidspartnere gir flere muligheter

Det er ikke enkelt å skulle etablere en bedrift i Norge. Spesielt ikke hvis man befinner seg utenfor de største byene. Det er færre inntjeningsmuligheter og ikke minst, utgiftsnivået kan fort være høyere.

 

Derfor er det viktig med gode samarbeidspartnere som kan hjelpe økonomisk slik at man kan satse. Dette har Lofoten Rorbuferie klart noe som vises på deres nettside http://www.lofoten-rorbuferie.no/?page_id=15 . De har en del unike utfordringer fordi de ligger langt mot nord. Samtidig er dette også en fordel ettersom de tiltrekker seg mange turister, både fra inn og utland. Dette gir en god inntjeningsmulighet og ikke minst, en fantastisk mulighet for å vise frem norsk natur.

 

Det er heller ikke bare norsk natur som kan vises frem. Man kan også få vist frem fotballag, ideelle organisasjoner og spennende prosjekter. Ofte er det bare snakk om et lite pengetilskudd. Fordelen for sponsorene er selvsagt at de bli assosiert med noe positivt og at de får god reklame. Å ha et bra image er viktig for alle bedrifter, og en av de enkleste måtene å få et bra image er ved å støtte andre. Så det lønner seg på flere områder, og gir begge bedrifter noe positivt tilbake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>