Samarbeidspartnere krever kvalitet

Det er mye man kan si om samarbeidspartnere eller sponsorer, både positivt og negativt. Det positive er selvsagt at man får en bedre økonomi som gjør det mulig å gjøre nødvendig oppussing og oppgradering av anlegg.
Ulempen er at det kan bli en for høy kommersialisering.

Derfor er det viktig å gjøre som Frølandsverk, http://www.frolandsverk.no/?page_id=25 har gjort. De har en egen side med ”våre partners”. På denne siden får man nødvendig informasjon om de som har en økonomisk interesse i prosjektene. I tillegg er det selvsagt en god reklame for sponsorene.

Slike sponsorer

Så lenge man har slike sponsorer, så må man selvsagt promotere dem. Noen sponsorer vil selvsagt at man skal ha reklame overalt på nettsiden, men dette kan fort virke forstyrrende. Derfor er det klokere å tenke en subtil reklame enn å ha forstyrrende banner spredd over hele nettsiden. Selvsagt kan man i perioder også ha det, men det er lurt å tenke strategisk og bruke dette med varsomhet.

Sponsing av små og store bedrifter er en bølge som flere og flere bedrifter har hevet seg på. Dette gir mye reklamene for pengene og ikke minst, kundene får et positivt syn på en bedrift som donerer penger spesielt til mer eller mindre ideelle organisasjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>